V%C3%83%C2%A5r_personal_edited.jpg

VÅR PERSONAL

Tuvan är en liten förskola med ca 24 platser. På förskolan jobbar 6 personal varav 3 förskollärare och en barnskötare. Maten lagas av vår egen kock. Vi har två avdelningar, en för äldre barn och en för yngre barn, men vi jobbar mycket tillsammans så att alla barn blir trygga med alla barn och vuxna i huset. 

 

VI JOBBAR HÄR

tuvan_Lotta.jpg

LOTTA BÄCKSTRÖM

Rektor & förskollärare

För mig är förskolans utemiljö en rikedom. Det ger en möjlighet att fördjupa oss i våra terminslånga teman. Här får barnen användning för nya begrepp, öva ansvar för varandra och befästa kunskaper. Det är fantastiskt att se barnens process i temaarbetet, både den skapande utvecklingen och den lärande.

tuvan_Ann-Sofie.jpg

ANN-SOFIE HESSELSTRÖM

Förskollärare 

Use this space to write a brief description of what this team member does. You can include relevant degrees, experience or other special qualifications they may have.

tuvan_Kajsa.jpg

KAJSA ERIKSSON

Förskollärare

I min yrkesroll tycker jag det är viktigt att se barnen utifrån deras kunskapsnivå och utmana dem därifrån. Att se barnens utveckling och följa med i deras upptäckter är berikande för mig som förskollärare. Jag gör lärandet lustfyllt med sång, musik och skapande.

tuvan_Lili.jpg

LILI BJÖRKLUND

Barnskötare

För mig är de dagliga samtalen med barnen viktiga, det innehåller så mycket. I det aktiva lyssnandet får jag höra och se barnens upplevelser och glädjeämnen. Genom samtalen kan jag väcka nyfikenhet för ny kunskap utifrån från barnens erfarenheter.

tuvan_Annelie.jpg

ANNELI HELLBERG

Kock

Use this space to write a brief description of what this team member does. You can include relevant degrees, experience or other special qualifications they may have.

Nadine_hemsida_low_res.jpg

NADINE ALSAMIR

Job Title

Use this space to write a brief description of what this team member does. You can include relevant degrees, experience or other special qualifications they may have.