top of page
V%C3%83%C2%A5r_personal_edited.jpg

VÅR PERSONAL

Tuvan är en liten förskola med ca 24 platser. På förskolan jobbar 6 personal varav 3 förskollärare och en barnskötare. Maten lagas av vår egen kock. Vi har två avdelningar, en för äldre barn och en för yngre barn, men vi jobbar mycket tillsammans så att alla barn blir trygga med alla barn och vuxna i huset. 

VI JOBBAR HÄR

tuvan_Lotta.jpg

LOTTA BÄCKSTRÖM

Rektor & förskollärare

För mig är förskolans utemiljö en rikedom. Det ger en möjlighet att fördjupa oss i våra terminslånga teman. Här får barnen användning för nya begrepp, öva ansvar för varandra och befästa kunskaper. Det är fantastiskt att se barnens process i temaarbetet, både den skapande utvecklingen och den lärande.

tuvan_Ann-Sofie.jpg

ANN-SOFIE ESSELSTRÖM

Förskollärare 

Att som förskollärare få möjlighet att vara medupptäckare med de allra yngsta förmågorna och se saker ur deras perspektiv är fantastiskt. Jag brinner för att ge barnen en positiv känsla för naturen redan i tidig ålder, att odla tillsammans och undervisa i hållbar utveckling. Viktigt för mig är även inskolningen, att ge en trygg start till barn och föräldrar. Att levandegöra lärandet genom teater och dramatisering av sagor tycker jag är väldigt roligt.

tuvan_Kajsa.jpg

KAJSA ERIKSSON

Förskollärare

I min yrkesroll tycker jag det är viktigt att se barnen utifrån deras kunskapsnivå och utmana dem därifrån. Att se barnens utveckling och följa med i deras upptäckter är berikande för mig som förskollärare. Jag gör lärandet lustfyllt med sång, musik och skapande.

tuvan_Lili.jpg

LILI BJÖRKLUND

Barnskötare

För mig är de dagliga samtalen med barnen viktiga, det innehåller så mycket. I det aktiva lyssnandet får jag höra och se barnens upplevelser och glädjeämnen. Genom samtalen kan jag väcka nyfikenhet för ny kunskap utifrån från barnens erfarenheter.

tuvan_Annelie.jpg

ANNELI HELLBERG

Kock

För mig är matupplevelsen en viktig del av barnens utveckling. Jag strävar efter att göra måltiden till en lustfylld stund där fokus ligger på närodlad mat lagad från grunden. Ett mål är att ge barnen en så bred smakbild som möjligt. Barnen blir delaktiga genom önskerätter och besök i köket.

Nadine_hemsida_low_res.jpg

NADINE ALSAMIR

Job Title

För mig ger dagen med barnen mycket glädje. Att uppleva saker tillsammans med dem är både spännande och utvecklande. Min närvaro är lika viktig i hjälp att lösa konflikter som i att utforska tillsammans.

bottom of page