top of page
Tuvan_18.jpg

OM TUVAN

ETT FÖRÄLDRARKOOPERATIV MED TRADITION

Tuvan är en föräldrakooperativ förskola som grundades 1984 i Härnösand. Planerna på ett föräldrakooperativt daghem tog form ur ett behov hos tre familjer som saknade förskoleplats då kommunens förskolor var fulla. De startade Tuvan som ideell förening i en källarlokal på Gamla Karlebyvägen. Vid öppnandet av förskolan var det 13 barn inskrivna och två förskollärare och en kokerska anställd. Sedan våren 1995 håller vi till i en trivsam Funkisvilla med stor och härlig trädgård på Fiskaregatan. 

HÄR KAN DU LÄSA MER:

BARNEN

FÖRÄLDRAR

PRAKTISK INFO
MILJÖN
VANLIGA FRÅGOR

BARNEN

Tuvan är en liten förskola med ca 24 platser. På förskolan jobbar 7 personal varav 3 förskollärare och två barnskötare. Maten lagas av vår egen kock. Vi har två avdelningar, en för äldre barn och en för yngre barn, men vi jobbar mycket tillsammans så att alla barn blir trygga med alla barn och vuxna i huset.

INSKOLNING

TRYGGHET & KONTINUITET

Vårt mål är att ge både barn och föräldrar en trygg start på sin tid hos oss. Under inskolningen är en förskollärare ansvarig för inskolningen. Inför inskolningen gör ansvarig förskollärare ett besök hemma hos er för att ni och ert barn ska ha ett ansikte att känna igen när inskolningen startar på förskolan. Vid hembesöket får barnet en pärm som kommer fyllas med dokumentationer av barnets tid på Tuvan. Under hembesöket går vi också igenom det praktiska kring inskolningen. Antalet inskolningsdagar bestäms i samråd med er föräldrar utifrån ert barns behov. Varje inskolning följs upp med ett samtal när barn och föräldrar kommit in i verksamheten. Ett nära samarbete mellan hem och förskola är viktigt för att skapa en trygghet och kontinuitet, som gynnar barnet och dess utveckling. Därför värdesätter vi dialogen med dig som förälder kring barnets trivsel, utveckling och lärande.

DAGEN PÅ TUVAN

LEK & LÄR

Dagen på Tuvan varvas med lek, planerade aktiviteter, måltider och vila. En viktig del i verksamheten är förmiddagens samling. Vi går igenom vilka som är här och vad dagen kommer att innehålla. Varje dag har olika innehåll t. ex sång, musik, sagor, rörelse, tema eller barnens egen samling. Samlingen är en viktig stund för gruppkänsla, hänsyn, att lyssna på varandra, prata inför gruppen och få ny kunskap som man kan ha nytta av senare i livet.

TEMAN

FANTASI & KREATIVITET

Vi bygger verksamheten på terminslånga teman som vi väljer utifrån barnens behov och intressen. Vi vill att temat ska locka fram fantasi, kreativitet och ge nya kunskaper och insikter. Temat möter vi genom ett utforskande arbetssätt med skapande, lek, digitala verktyg och experiment. I våra ateljéer jobbar vi med återbruk, naturmaterial, lera, papper, färg och form. I förråden på Tuvan finns rester från teman som Rymden, Djungeln, Havet, Vännerna i kungaskogen, Människokroppen, Småkryp och mycket, mycket annat. Terminerna avslutas med öppet hus och vernissage då barnen stolt visar upp sina skapelser, nya kunskaper och dokumentationer för föräldrar, syskon och släktingar.

UTEVISTELSE

3000 KVM GÅRD

Tuvan har som målsättning att vistas i ute så mycket som möjligt. Vår stora fina gård på 3000 kvm är därför en viktig plats för oss. Där kommer ditt barn att göra äventyrliga upptäckter, undersöka småkryp med hjälp av förstoringsglas och webbägg, leka i naturliga buskkojor och lekstugor, spela bollekar på stora planen och utforska vad som flyter i vår vattenbana. Vintern bjuder in till egna skidspår runt gården, pulkaåkning i backen, skridskoåkning på vår egen isbana och snö i massor att skapa fantasifigurer och fästningar av. Våra små barn sover även ute i sina vagnar varje dag för att få så mycket frisk luft som möjligt.  Vi äter lunch och mellanmål ute så ofta vädret tillåter.
Ditt barn kommer att få uppleva många utflykter av olika slag när det vistas på Tuvan. Till exempel besöker vi biblioteket, stranden, skogen och teatern. Till Sälsten går vi varje vecka, vår och höst. Där leker och utforskar vi stranden och skogen. Lunchen har vi med varm eller grillar på plats.

TRADITIONER

FIRANDE & LÄRANDE

Vi uppmärksammar både traditioner och barnens födelsedagar på Tuvan. Traditioner på Tuvan är inte bara ett firande utan även en grund till ett lärande ur flera perspektiv. Under läsåret har vi följande aktiviteter som återkommer varje år:

  • Nobellunch på Nobeldagen. 

  • Temautställning av höstens tema för föräldrar och syskon.

  • Lucia med luciatåg och fika för föräldrar och syskon.

  • Jullunch med dans kring granen och jultomte.

  • Vasalopp med Gustav Vasa, blåbärssoppa och medaljutdelning. Föräldrar och syskon hejar på.

  • Påsklunch med påskhare.

  • Temautställning av vårens tema för föräldrar och syskon.

  • Avslutningsfika med krans och medaljutdelning för de barn som skall börja förskoleklass till hösten.

  • Tältövernattning för de barn som skall börja förskoleklass.

MATEN

HEMLAGAT & EKOLOGISKT

Maten tillagas i köket på Tuvan av vår egen kock och doften av hemlagad mat och nybakt bröd till mellanmålet sprider sig i hela huset. På veckomenyn finns både kött, fisk och vegetariska måltider. Råvarorna är ekologiska i den mån det går och vi använder oss av lokala leverantörer. Trädgården är stor och vi har ett flertal bärbuskar, rabarber samt äppel- och plommonträd.  Vi har odlingslådor som vi sår i på våren. Vi skördar bär, frukt och grönsaker som vår kock tillagar och vi får njuta av egen Tuvansylt till pannkakorna hela vintern.

LÄROPLAN

VERKSAMHETEN

Som alla förskolor styrs den pedagogiska verksamheten under skollagen, Barnkonventionen och LPFÖ -18. Det är pedagogerna som utformar och ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken med det utforskande barnet i fokus och lägger stor vikt vid skapande, utevistelser och naturupplevelser. Det sociala samspelet mellan alla på Tuvan är viktigt för en behaglig tillvaro. Vi jobbar för allas lika värde och respekt och empati för varandra ur ett genusperspektiv.

HÅLLBARHET

MILJÖ & FRAMTID

Vi vill ge barnen en positiv känsla för natur, hälsa och miljö i hållbar utveckling. År 2015 tilldelades vi Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium från Härnösands kommun. Vi har även arbetat med Grön flagg och Håll Sverige Rent. Vid inköp väljer vi giftfritt material i första hand. Vi satsar på återvunnet material eller använder oss av naturmaterial när vi skapar i våra aktiviteter. Utevistelsen är viktigt både i fri lek, pyssel, utflykter, samlingar. Barnens samtal och reflektioner är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv och lägger grunden för en hållbar framtid.

FÖRÄLDRARNA

Tuvans förskola ägs och drivs av förskolans föräldraförening. Du som förälder blir medlem i föreningen i samband med att ditt barn skrivs in på förskolan. Som förälder i föreningen blir du tilldelad ansvarsområden utifrån erfarenhet, kompetens och behov. Det kan vara allt från vaktmästaruppdrag och städansvarig till ledamotsuppdrag i föreningens styrelse.

FÖRÄLDRARINSATS

CA EN DAG PER MÅNAD

Nästan varje dag jobbar föräldrar i barngrupperna i olika omfattning. Föräldrarnas uppgift är att täcka upp den tid som inte täcks av pedagogernas arbetstid. Insatsens omfattning varierar beroende av antalet familjer och inskrivna barn och dagens behov. I snitt jobbar man en dag per månad per familj.

GEMENSKAP

TRIVSAMT & TRYGGT

För dig som förälder innebär ett föräldrakooperativ en unik möjlighet att delta och få insyn i ditt barns vardag på förskolan. Det är värdefullt att få vara med och dela sitt barns vardag och lära känna pedagogerna, barnens kompisar och deras familjer.

STYRELSE

FÖR TUVANS BÄSTA

Tuvan är en ekonomisk förening som drivs av en styrelse. Styrelsen består av 7 medlemmar i föreningen som träffas en kväll i månaden för att behandla olika ärenden. Det är ett väldigt givande arbete som man har chans att delta i under sin period på Tuvan.

ARBETE

ALLA HJÄLPS ÅT

Den huvudsakliga arbetsinsatsen består av att hjälpa till i barngrupperna ca 4 dagar per termin. Utöver detta hjälper man även till med snöskottning, gräsklippning och storstädning en gång per termin, som fördelas mellan familjerna. Som ny familj ingår man även i vaktmästargruppen som brukar samlas 1ggr på termin för att fixa saker både i inne och utemiljön.

FADDERFAMILJ

INSKOLNING:)

Som ny familj får man även en fadderfamilj som hjälper er att komma in i verksamheten och visar hur allt fungerar. Första arbetspasset gör man alltid tillsammans med sin fadderfamilj som gör det väldigt smidigt att komma in i verksamheten.

VANLIGA FRÅGOR

Fråga

Ange svaret på frågan här. Skriv tydligt och kortfattat, och se till att dina besökare får den hjälp de behöver på ett så effektivt sätt som möjligt. Använd gärna exempel eller visuella hjälpmedel för att försäkra dig om att användarna förstår informationen.

Fråga

Ange svaret på frågan här. Skriv tydligt och kortfattat, och se till att dina besökare får den hjälp de behöver på ett så effektivt sätt som möjligt. Använd gärna exempel eller visuella hjälpmedel för att försäkra dig om att användarna förstår informationen.

Fråga

Ange svaret på frågan här. Skriv tydligt och kortfattat, och se till att dina besökare får den hjälp de behöver på ett så effektivt sätt som möjligt. Använd gärna exempel eller visuella hjälpmedel för att försäkra dig om att användarna förstår informationen.

Fråga

Ange svaret på frågan här. Skriv tydligt och kortfattat, och se till att dina besökare får den hjälp de behöver på ett så effektivt sätt som möjligt. Använd gärna exempel eller visuella hjälpmedel för att försäkra dig om att användarna förstår informationen.

bottom of page